Banner

Danh sách giáo viên

Hiển thị 10/300 Giáo viên
Akita Volunteer Japanese-Language Classes
Akita Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Akita

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Aomori Volunteer Japanese-Language Classes
Aomori Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Aomori

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Abiko Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Abiko Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba Abiko

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Funabashi Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Funabashi Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba Funabashi

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Ichikawa Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Ichikawa Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba Ichikawa

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Oamishirasato Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Oamishirasato Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba Oamishirasato

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Chiba Urayasu Volunteer Japanese-Language Classes
Chiba Urayasu Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Chiba Urayasu

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Ehime Volunteer Japanese-Language Classes
Ehime Volunteer Japanese-Language Classes

Thông tin các lớp học tại Ehime

Thông tin các lớp học có thể thay đổi, làm ơn hãy liên lạc trực tiếp đến lớp học Japanese class information may change. For details, contact each class individually 各日本語ボランティア教室の情報は変更可能がありますので直接にご確認お願い致します。

Tran Mi
Tran Mi

Aichi ken, Nagoya shi

Tôi tên Vĩnh Mi. Hiện đang công tác tại trường đại học Seijoh, Nagoya, Nhật Bản.

© Copyright 2019 K-SEI. All rights reserved.

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!