(1 lớp học)

Giới tính: Nữ

Address: 京都市伏見区

Lớp học của

HỘI THOẠI / NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT
HỘI THOẠI / NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT

Hashizume Miharu

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Free
Online
(4 votes)