Banner
Ibaraki hatachi

Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes (4 lớp học)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thông tin các lớp học tại Ibaraki hatachi

E-mail:  iia@ia-ibaraki.or.jp
Phone:  029-241-1611 (Office)
029-244-3811 (Foreigner Consultaion Center)
FAX 029-241-7611

Lớp học của Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes

Friendly Anzu

Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Kokusaikoryu Volunteer Network Sakura

Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo no heya

Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Volunteer “Hitachiota”

Ibaraki hatachi Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)

© Copyright 2019 K-SEI. All rights reserved.

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!