Banner
Ibaraki tsukuba

Ibaraki tsukuba Volunteer Japanese-Language Classes (3 lớp học)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thông tin các lớp học tại Ibaraki tsukuba

 

E-mail:  iia@ia-ibaraki.or.jp
Phone:  029-241-1611 (Office)
029-244-3811 (Foreigner Consultaion Center)
FAX 029-241-7611

Lớp học của Ibaraki tsukuba Volunteer Japanese-Language Classes

Niji no Kai

Ibaraki tsukuba Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Tsukuba City Kokusaikoryu Kyokai

Ibaraki tsukuba Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Tsukuba City Nihongo Kyoshitsu Keyaki no Kai

Ibaraki tsukuba Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)

© Copyright 2019 K-SEI. All rights reserved.

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!