(1 lớp học)

Giới tính: Nữ

Address: 北海道札幌市

Lớp học của

Luyện nghe - hội thoại N3
Luyện nghe - hội thoại N3

齊藤 可奈子

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Free
Online
(4 votes)