(1 lớp học)

Giới tính: Nữ

Address: 愛知県岡崎市法性寺町

Lớp học của

Luyện hội thoại tiếng Nhật
Luyện hội thoại tiếng Nhật

臼木 伶奈

20:00 21:00

Free
Online
(4 votes)