(1 lớp học)

Giới tính: Nữ

Address: 豊島区

2年間日本語ボランティア経験、半年間留学生学校の担任を担当

Tôi có 2 năn kinh nghiệm tình nguyện tiếng Nhật, và đã từng là chủ nghiệm ở trường tiếng tại Nhật nửa năm.

Lớp học của

YOKOI KUMIKO
YOKOI KUMIKO

横井 久美子

19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Free
Online
(4 votes)