Lớp học Offline trên toàn đất nước Nhật bản

Ngoài những lớp học online, K-SEI còn cung cấp thông tin của những lớp học Offline trên toàn đất nước Nhật bản. Hiện tại, có gần 1000 lớp học offline đã được cập nhật.