AKIMOTO CHIKAKO

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 4

会話実習
akimoto_chikako

Teacher Name:akimoto_chikako

Giới tính: Nữ

Address: 神奈川県座間市