Luyện nghe - hội thoại N3

Số lượng tối đa: 4

Trình độ tiếng Nhật: 3

saito_kanako

Teacher Name:saito_kanako

Giới tính: Nữ

Address: 北海道札幌市