Luyện hội thoại tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 3

Trình độ tiếng Nhật: 4

usuki_reina

Teacher Name:usuki_reina

Giới tính: Nữ

Address: 愛知県岡崎市法性寺町