Luyện hội thoại tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 3

Trình độ tiếng Nhật: 5

jige_miku

Teacher Name:jige_miku

Giới tính: Nữ

Address: 大阪府枚方市