Luyện hội thoại tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 4

Trình độ tiếng Nhật: 4

oka_mika

Teacher Name:oka_mika

Giới tính: Nữ

Address: 東京都