Nhập môn tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 3

Trình độ tiếng Nhật: 5

nakazawa_nobuo

Teacher Name:nakazawa_nobuo

Giới tính: Nữ

Address: 埼玉県さいたま市