HỘI THOẠI / NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 3

hashizume_miharu

Teacher Name:hashizume_miharu

Giới tính: Nữ

Address: 京都市伏見区