nhập môn tiếng nhật

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 2

hashimoto_kanako

Teacher Name:hashimoto_kanako

Giới tính: Nữ

Address: Japan