Hội thoại / Nhập môn tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 0

Ueno_Atsuko

Teacher Name:Ueno_Atsuko

Giới tính: Nữ

Address: Kuala Lumpur