Hội thoại/ Nhập môn tiếng Nhật

Số lượng tối đa: 5

Trình độ tiếng Nhật: 0

Masuda_Mayuki

Teacher Name:Masuda_Mayuki

Giới tính: Nữ

Address: 東京都練馬区中村南