N1レベル 聴解・会話クラス(上級編)

Số lượng tối đa: 4

Trình độ tiếng Nhật: 0

kishi_momoka

Teacher Name:kishi_momoka

Giới tính: Nữ

Address: Tokyo