N4-5レベル 聴解・会話クラス(入門編)Nhập môn Nghe nói - Hội thoại

Số lượng tối đa: 10

Trình độ tiếng Nhật: 0

kishi_momoka

Teacher Name:kishi_momoka

Giới tính: Nữ

Address: Tokyo