Tết Nhật Bản

Hiểu rõ thêm về phong tục tập quán của Nhật bản sẽ làm bạn yêu đất nước và con người Nhật Bản hơn.

Tết Nhật, có lẽ từ năm 1872 năm Minh trị thứ 5, Nhật bản đã không còn tổ chức ăn tết âm lịch như Việt nam chúng ta. 

Do thời kỳ đó khoa học kỹ thuật , văn hóa phương Tây được chính thức áp dụng. 

Kể từ đó tết Nhật được tổ chức vào cuối tháng 12 dương lịch đến đầu tháng 1 dương  lịch như ngày nay.

Tuy nhiên do vẫn còn ảnh hưởng của phong tục xa xưa cũng như vị trí địa lý , khí hậu .... vào thời điểm Lập Xuân tức đầu tháng hai ( tết âm lịch ) Nhật vẫn duy trì một số lễ hội truyền thống tại các đền thờ.

Hình ảnh : Lễ hội ném hạt đậu cầu may mắn.